Yougi Zoekt (Oost)

Voor Ouders


Wat is YouTech?

YouTech is een project / campagne van TechniekTalent.nu. Dat is een samenwerkingsverband van acht technische bedrijfstakken in Nederland, die als gezamenlijke missie hebben geformuleerd: ‘Meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek’.

Met een technische studierichting kan uw zoon of dochter alle kanten op: praktisch aan de slag of ideeën uitdenken voor slimme toepassingen. De opleidingsmogelijkheden zijn breed (van mbo tot universiteit) en het carrièreperspectief is gunstig. De sector techniek heeft de komende jaren namelijk op verschillende terreinen veel nieuwe vakmensen nodig. Jongeren kunnen met techniek een interessante loopbaan tegemoet zien, vol ontwikkelmogelijkheden.

‘Mijn kind heeft twee linkerhanden…’
Is uw kind geschikt voor een technische opleiding? De volgende kwaliteiten zijn voorbeelden van competenties die bij technische beroepen passen: vindingrijk, praktisch ingesteld, creatief en probleemoplossend. Techniek is dus ook een interessante keuze met twee linkerhanden. En die handen worden ook niet altijd vuil!


Hulp bij studiekeuze

Het kiezen van een vervolgopleiding is voor veel leerlingen ingewikkeld. Ze hebben nog geen realistisch beeld van zichzelf of van beroepen en maken hun keuze daardoor vaak op basis van de verkeerde argumenten. Om er achter te komen welke richting goed bij ze past, moeten ze eerst wat over zichzelf weten. Het helpt als ze weten wat ze blij maakt en waar ze echt enthousiast van worden.

Door veel met uw zoon of dochter te praten, kunt u uw kind helpen bij de ontdekkingstocht naar zichzelf. Wat gaat er nu echt bijna altijd goed bij uw dochter? Waar is uw zoon trots op? Wanneer komt hij enthousiast thuis? Waar krijgt uw dochter veel complimenten over?

Begin bijvoorbeeld met de volgende vijf vragen:

  • Wat was het moment op school waar je heel blij of boos van werd?
  • Wat was er zo belangrijk voor je dat je hierom blij of boos werd?
  • Komt dat ook op andere momenten naar voren, bijvoorbeeld bij je sport of hobby?
  • Wat zegt dat dan in het algemeen over jezelf?
  • Hoe zou je dit kunnen gebruiken bij het zoeken naar het profiel of de opleiding die echt bij je past?
Door op basis van deze vragen een gesprek te voeren, komt u er samen steeds beter achter wat uw kind écht leuk vindt. Daarna is het makkelijker een passende richting te kiezen. Techniek wellicht…